bandista bandista.org'a git // bandista.org

“iktidar” (Potestas) insanlar üstünde icra edilen bir güç olmaktan çok, insanların zaten yapabilecekleri şeyleri yapabilme kudretlerine sahip olmadıklarını sandıkları anda ortaya çıkar... Kendi sorunumu çözebiliyorsam, onu çözebilecek birilerine ihtiyaç duymam... Ama işte bu ihtiyaç duymadığım kişiler çıkagelir ve benden o çözebileceğim sorunlarımı çözmek üzere izin, yani oy isterler... İşte çağdaş sosyal demokrasilerin ana formülü budur... Hiç kimse onlara aslında ihtiyaç duymaz... Bu yüzden tuhaf ihtiyaçlar yaratıp duran bir politikacılar grubuyla karşılaşmak zorunda kalırsınız.."

"Kanlı savaşın ve onursuz barışın efendilerinin işlerini görmelerini beklemekten başka çaremiz yok... Ama önce, o sırada ve sonra konuşmayı devralmak üzere... Dünyada bunu yapacak muazzam ve gerilmiş bir kudret miktarının bulunduğunu ve oradakilerle muhakkak aynı şekilde düşünüyor olduğumuzu hissediyoruz... Kana susamış olanlar işlerini bitirdikten ve birbirlerini (ve kısmen de bizi) yok ettikten sonra geriye herhalde biz kalacağız..."

Ulus Baker, Felsefi Suskunluk, 2001

”power” (Potestas), rather than being a power carried out on people, is manifested when people presume that they don't have the potency to do whatever they could already be doing... If I can solve my problem, I wouldn't need someone else to solve it… But these people, who I don't need, would show up and ask my permission to solve my problems, and so they ask for my vote… Here is the main formula of contemporary social democracies… In fact no one is really in need of them… So you become obligated to a group of politicians who constantly create bizarre needs…”

“We cannot help but wait for the lords of bloody war and dishonourable peace to perform their acts… But being at the point of taking over the dialogue before, at that moment and after… We feel that there is an enormous and strained amount of potency that can do this, and that we certainly think the same with people over there… When these blood-thirsty ones are done with their job and destroy each other (and partly us), I suppose we will be the ones who remain…”

Ulus Baker, Philosophical Quietness, 2001

kayıt/recording: bANDiSTA/ İstanbul editing: bANDiSTA mix/mastering: peyoteyp, Nisan 2018, istanbul
kapak/cover: mamafih, aralık/december 2017

copyleft, bandista, 2018 | armağandır. çoğaltınız! dağıtınız! | copy! distribute! | www.bandista.org | bandistaz@gmail.com