ki buradayız hâlâ!/ so, we are still here!

01-bandista-ki buradayiz hala-cover-front 00-bandista-ki buradayiz hala-cover-back

Tekrar tekrar söylüyoruz, yazıyoruz, eyleme döküyoruz, hemzeminler yaratıyoruz, sınırları aşıyoruz, belleği taşıyoruz, hayatımızı savunuyoruz, aşk duyuyoruz, cüret ediyoruz çünkü yükselir dalga; dalga, dalga…

Ki buradayız hâlâ… Burada… Kobanê’de mesela… Biz, muhalefet ve mukavemet âlemimiz!

//

We have been speaking, writing, springing into action, creating common grounds, crossing boundaries, maintaining the memory, defending our lives, living with love and daring; because we are part of a wave that grows and grows…

So, we are still here… Here… at Kobanê for instance… We, our world of dissent and resistance!

kayıt/recording/edit/mix/mastering: KADIKÖY MÜZİK–ÖMÜR KILIÇASLAN STÜDYOSU, Istanbul, eylül/september 2014
kapak/cover: bANDiSTA, eylül/september 2014

“Çalışan sınıfların kurtuluşu, bunların kardeşçe uyum içinde bulunmalarını gerektiriyorsa, ulusal önyargıları harekete geçiren ve halkların kanlarını ve varlıklarını korsanca savaşlarda çarçur eden, canice amaçlar güden bir dış politika altında bu büyük görevi nasıl yerine getireceklerdir? Batı Avrupa’yı Atlantiğin öte yakasındaki köleliği sürdürmek ve yaygınlaştırmak üzere rezil bir haçlı seferine paldır-küldür girmekten koruyan egemen sınıfların dirayetleri değil, İngiltere’nin çalışan sınıflarının bu canice çılgınlığa karşı yiğitçe direnmeleri olmuştur.

her kabinede parmağı olan bu barbar gücün muazzam ve karşı konulmayan saldırıları, çalışan sınıflara, uluslararası politikanın gizlerini belgeleme, kendi hükümetlerinin diplomatik manevralarına gözkulak olma, bunlara gerektiğinde bütün güçleriyle karşı koyma, önleyemediklerinde ise aynı anda suçlamalara girişmekte birleşme, ve uluslararası ilişkilere egemen olan kurallar kadar, tek tek kişiler arasındaki ilişkilere de egemen olması gereken basit ahlak ve adalet yasalarını savunma görevini öğretmiştir.

Böylesi bir dış politika için savaşmak, çalışan sınıfların kurtuluşu için verilen genel mücadelenin bir parçasıdır.

Dünyanın bütün işçileri, birleşiniz!”

If the emancipation of the working classes requires their fraternal concurrence, how are they to fulfill that great mission with a foreign policy in pursuit of criminal designs, playing upon national prejudices, and squandering in piratical wars the people’s blood and treasure? It was not the wisdom of the ruling classes, but the heroic resistance to their criminal folly by the working classes of England, that saved the west of Europe from plunging headlong into an infamous crusade for the perpetuation and propagation of slavery on the other side of the Atlantic.

the immense and unresisted encroachments of that barbarous power, whose head… and whose hands are in every cabinet … have taught the working classes the duty to master themselves the mysteries of international politics; to watch the diplomatic acts of their respective governments; to counteract them, if necessary, by all means in their power; when unable to prevent, to combine in simultaneous denunciations, and to vindicate the simple laws or morals and justice, which ought to govern the relations of private individuals, as the rules paramount of the intercourse of nations.

The fight for such a foreign policy forms part of the general struggle for the emancipation of the working classes.

Proletarians of all countries, unite!”

Karl Marx, I. Enternasyonal Açılış Konuşması
Inaugural Address of the Workingmen’s Association “The First International,” 1864.

diyeceğinizi deyin | leave a reply