gün bizim devir

gün bizim devir

A/D
Yan yana gelelim kardeşlik çok güzel
Özgürlük için cesurca yürüyelim
Kadınlar yürüyor seni de çağırıyor
Yıktıkça esareti bu isyan sürüyor

Gün bizim devir bizim
Haydi gel gidelim
Cihanın gözü yolumuzu gözlüyor

Ne canlar, ne gençler verildi bu yola
Yeniden yaratmak istiyoruz kol kola
Gökkuşağı için hepimiz yeteriz
Parçalandıkça korlaşan yüreğimiz

Gotin Cegerxwîn/bANDiSTA
Muzîk Şivan Perwer/bANDiSTA

Heyecanlar, coşkular kendiliğinden peydâ olmadılarsa, yıllara, canlara mal olan mücadeleler içine imal edildilerse, neşemiz muhalefet ve mukavemet âlemimizin ödülü değil, belleğidir. Bugün Bandista manifestasyon serisine bir irade-i mevcudiyet icrası olarak Herne Peş damlamış; çekme kasetlerimizden, hürmetle!