bandsista | sokak meydan gece

bandsista – sokak meydan gece

Bu kısa albüm, birbirine değen, aynı iş yerini ya da sendikayı paylaşan, eylemlerde yan yana yürüyen, hayalleri kesişen, geceleri kadeh tokuşturan, konserlerde birlikte dans eden kadınların kolektif emeğinin bir ürünüdür. bANDiSTA’daki kadın icracıların çağrısıyla 8 Mart için beraber şarkı söylemek üzere yola çıktık; günlerce yan yana, her bir kelime hepimizin içine sinene kadar uğraştık, birlikte yazdık, söyledik, kaydettik, sözleri yazarken çoğu kez birbirimizin cümlelerini tamamladık; uzlaşamadığımız noktalarda yepyeni cümleler kurduk.

Bu şarkıların yazılması Türkiye’deki feminist hareketin 30. yılına denk geldi… Bu 30 yıl, bugün bu sözü söylememizi mümkün kılan, ortak mücadelemizin dilini yaratan bir tarih, tarihimizdir. Umarız ki şarkılarımız bize hayatımızın her alanında güç ve ilham veren bu harekete bir katkı olsun.

Yalnız ve hep birlikte, var olduğumuz her yerde,
Yaşasın kadın dayanışması!
bandsista, 8 Mart 2012

Kayıt ve çalma aşamasında omuz veren bANDiSTA’ya teşekkürler…


kayıt/recording: bANDiSTA / İstanbul editing: bANDiSTA miksaj/mixing: bANDiSTA
mastering: Analog Dimension – Krakovany/Piešťany kapak/cover: bandsista mart/march 2012


This EP was realized through the collective efforts of women whose lives and dreams intersect in a myriad of ways– women who share the same workspace or belong to the same union; women who march side by side in demonstrations, toast glasses at night, or dance together. We embarked on this journey following the call of bANDiSTA’s women performers to sing together on March 8. For days on end, we worked together, singing, recording and writing until each word and note satisfied all. Composing the lyrics, we often completed each other’s sentences; when at odds, we formed entirely new ones.

The composition of these songs coincides with the 30th year of the feminist movement in Turkey. These thirty years comprise the history– our history– that has created the language of collective struggle and made possible the articulation of our discourse here. We hope that our songs will make a modest contribution to the movement that continues to inspire and empower us in all realms of life.

Alone and together, wherever we are!
Long live women’s solidarity!
bandsista, March 8, 2012

With thanks to bANDiSTA for providing full support during both the performing and the recording.

isyan

Mutfak atölye ve kampüslerden
Ofis mahalle hücreden
Çıkıyoruz evlerden
Genelinden özelinden
Meydan da bizim gece de
Yalnız ya da hep birlikte
İsyan isyan

Kadın dile düşünce
Aile devlet mahkeme
Kadın dile gelince
Hükmü yok üstümüzde
Aile de yalan devlet de
Arzu da bizim beden de
İsyan isyan

Saçım kısa eteğim de
Sokaktayım köşede
Kaltak sürtük fahişe
Namus iffet neyse ne
Ağır da olsa bedeli
Islah etmem bedenimi
İsyan isyan

Ucuz esnek ve örgütsüzüz
Göçmen kadınız kimliksiz
Sınırları yıkıyoruz
Evsiz barksız uyruksuz
Emek de bizim kentler de
Yalnız değil hep birlikte
İsyan isyan

Barış da biziz devrim de
Amed de bizim Tahrir de
İsyan isyan

Söz / Lyrics: bandsista
Müzik / Music: Rudi Goguel

İkinci Dünya Savaşı’nın toplama kamplarından, kadın hareketinin coşkulu 70’lerine sirayet etmiş, dünya kadınlarının hâlâ söylemekte olduğu bir marş… İstedik ki biz de bu zincire bir halka olalım, bildiğimiz bir dilde, kendi deneyimlerimizden hareketle bir kez daha, birlikte söyleyelim. Çünkü biliyoruz ki mücadele ne şu anla ne de bu coğrafyayla sınırlı.

Having originated in the concentration camps during World War II and spread to the ardent feminist movement of the 1970s, this protest march continues to be sung by women across the world. We wanted to become yet another ring in this chain and sing the song once again, this time in a familiar tongue and departing from our own experiences. For we know well that the struggle is limited neither to this moment nor to this location.

olur/olmaz

Gelsin baba gelsin koca gelsin
Polisiniz devletiniz gelsin
Bakanınız haklarımı versin
Aman istemem üzeri kalsın

Ev işlerini marslılar yapsın
Cadıysam süpürge bana kalsın
Olursa çocuk yaparım olsun
İstemezsem soyları kurusun

Çitmişim ben çekirdek aileyi
Kırmışım kendi testimi
Bundan böyle ne bacı ne bayan
Hayatta olmam ben adam

Cinayetinize sessiz kalmaz
Yastık değildir köşede durmaz
Kol kırılsa yen içinde kalmaz
Tarih yazar figüran olmaz

Çevir dünyayı tersine dönsün
Seni dövemez dizini dövsün
Kızkardeşlerin sesini duysun
Kadınlar sokaklara dökülsün

Bundan böyle duramam ben evde
Sokağa özgürleşmeye
Bundan böyle ne bacı ne bayan
Hayatta olmam ben adam

Söz / Lyrics: bandsista
Müzik / Music: bandsista

Türkiye’deki feminist hareketin 90’ların sonunda ürettiği bir slogandan yola çıkan bu şarkı gündelik olana yerleşmiş erkek egemenliğe, cinsiyetçiliğe ve dayattığı “ev işi”ne, baskının, ahlakçılığın, şiddetin ve sömürünün alanı olarak “çekirdek aile”ye muzip bir karşı duruş… İSYAN’da olduğu gibi, tarihimizi yazmaya, mücadeleye, sokağa, meydana, örgütlenmeye bir çağrı…

Inspired by one of the slogans coined at the end of the 90’s by the feminist movement in Turkey, this song is a mischievous rebellion against the male dominance that infuses everyday practices; against sexism and the “household work” it imposes; against the “nuclear family” as the site of oppression, sexism, moralism, violence and exploitation. It is a call to organizing and struggle; a call to the street and the square towards writing our own histories.